Danaher Jobs

Job Information

Danaher Corporation Field Service Engineer in Amsterdam, Netherlands

Field Service Engineer

About The Role

After a comprehensive 12-week training programme, as a Field Service Engineer you will play a vital role in providing the best care to our customers by ensuring that they can successfully produce without interruption. Working in collaboration with our Account Managers and our office based technical support team, you will be responsible for installing and maintaining the range of Videojet Equipment, and training and advising our customers.

Our Core Values

At Danaher, we believe the Best Team Wins, and it is our conviction that diversity and inclusion create the best work environment for all and helps us uncover more powerful customer insights, ultimately creating an advantage in the markets we serve.

Innovation is key to our success and Kaizen is our way of life. Join a dynamic team with a high focus on continuous improvement, accelerating the pace of innovation through creativity and ground-breaking thinking, led by the outstandingly successful Danaher Business System.

When customers talk, we listen. Be part of a team that strives to provide the best possible Service to our customers.

Sounds like the place where you would like to work? We would love to have you join us!

Key Responsibilities

Training will be provided so that you are able to:

  • Install our Videojet products on our customers sites and train our customers.

  • Provide ongoing care of our products for our Videojet customers on their sites and support an ever-growing contract customer base.

  • Continuously grow excellent customer relationships.

  • Provide our customers with the best service by promoting and supporting our commercial contract portfolio.

  • Work closely with our Account Managers to give our customers the best solutions to meet their requirements (set up trials, support on projects, carry out site surveys).

  • Diagnose the customers problems before going to site through our cloud connected systems

What we value

  • Energetic individuals who are eager to learn

  • A customer focused approach with great customer relationship skills

  • Interest in technical, hands on problem solving

  • Qualifications or experience in a related field is an advantage, however motivation, curiosity, problem solving skills and relationship skills are equally and sometimes more relevant

Consider applying if your experience is close to what we described above. We look for people with outstanding potential, as we know highest performing teams include people of a diverse set of backgrounds, perspectives, and life experiences, and we are confident our training program will fill any technical skills gaps.

What we offer

We set our new hires up for success with a comprehensive onboarding plan. A blend of in field and in office training will enable you to independently start serving our customers within 6 months.

We ensure you work with a Manager who cares about you, your strengths and will help you to develop the best version of yourself!

This role will give you invaluable first-hand experience with our products and with our customers, giving the opportunity to progress within Service or other parts of the business such as Account or Product Management.

A competitive compensation package including a company car of your choice that is also available for private usage, at least 27 vacation days, a robust pension plan, disability insurance and many other benefits come with the role. Parttime workweek is an option.

About Us

Videojet Technologies, Inc. is the global leader in the manufacturing of coding, printing and marking products. We play a pivotal role in ensuring end users consume their food, beverage and pharmaceutical products safely, but providing high technology product to print variable information, such as expiration dates, batch numbers etc.

Videojet is part of Danaher corporation (www.danaher.com), an industry reference in industrial and medical devices, bringing the excellence of the Danaher Business System to our business and unlimited opportunities to move globally within Danaher and Videojet.

To ensure that we continue to incorporate everyone's perspectives and experience we never discriminate on the basis of race, color, religion, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, marital status, national origin, ancestry, disability, medical condition (including genetic information), age, veteran status or military status, denial of pregnancy disability leave or reasonable accommodation.

Field Service Engineer

Over de rol

Na een uitgebreid trainingsprogramma van 12 weken speel je als Field Service Engineer een cruciale rol in het leveren van de beste zorg aan onze klanten door ervoor te zorgen dat ze zonder onderbreking succesvol kunnen produceren. In samenwerking met onze accountmanagers en ons op kantoor gebaseerde technische ondersteuningsteam ben je verantwoordelijk voor het installeren en onderhouden van het assortiment Videojet-apparatuur en het trainen en adviseren van onze klanten.

Onze kernwaarden

Bij Danaher geloven we dat het beste team wint, en het is onze overtuiging dat diversiteit en inclusiviteit de beste werkomgeving voor iedereen biedt en ons helpt om krachtigere klantinzichten te ontdekken, waardoor we uiteindelijk een voordeel creëren in de markten die we bedienen.

Innovatie is de sleutel tot ons succes en Kaizen is onze manier van leven. Het toetreden tot een dynamisch team met een hoge focus op continue verbetering, het versnellen van het tempo van innovatie door creativiteit en baanbrekend denken, wordt gestimuleerd door ons buitengewoon succesvolle Danaher Business System.

Als klanten praten dan luisteren we. Wordt lid van een team dat ernaar streeft om onze klanten de best mogelijke service te bieden.

Klinkt als de plek waar je zou willen werken? We zouden het leuk vinden als je bij ons komt!

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Er wordt een training gegeven zodat u in staat bent om:

· Onze Videojet-producten te installeren op onze klantensites en onze klanten te trainen

· Voortdurende zorg voor onze producten te bieden aan onze Videojet-klanten op hun sites en het steeds groter wordend klantenbestand te ondersteunen

· Continu goede klantrelaties op te bouwen.

· Onze klanten de beste service te bieden door ons commerciële contractportfolio te promoten.

· Nauw samen te werken met onze accountmanagers om onze klanten de beste oplossingen te bieden om aan hun vereisten te voldoen (proefritten opzetten, projecten ondersteunen, site-enquêtes uitvoeren).

· Diagnose van problemen van klanten op afstand uit voeren via onze cloud systemen

Wat wij waarderen

· Energieke individuen die leergierig zijn

· Een klantgerichte aanpak en in staat om klantrelaties op te bouwen

· Interesse in hands-on technische probleem oplossingen

· Kwalificaties of ervaring in een gerelateerd vakgebied is een pré, maar motivatie, nieuwsgierigheid, probleemoplossende vaardigheden en relatievaardigheden zijn essentieel.

Overweeg om te solliciteren als jouw ervaring dicht bij wat we hierboven hebben beschreven ligt. We zoeken mensen met potentieel, omdat we weten dat de best presterende teams bestaan uit mensen met een diverse achtergrond en levenservaringen en we zijn ervan overtuigd dat ons trainingsprogramma eventuele ontbrekende technische vaardigheden zal invullen.

Wat we bieden

Nieuwe medewerkers stomen we klaar voor succes met een uitgebreid onboardingplan. Een mix van in het veld en training op kantoor stelt je in staat om binnen 6 maanden zelfstandig te starten met het bedienen van onze klanten.

Wij zorgen ervoor dat je samenwerkt met een Manager die om je geeft en je zal helpen om de beste versie van jezelf te ontwikkelen!

Deze rol bied je waardevolle ervaring met onze producten en met onze klanten, waardoor je de mogelijkheid krijgt om te groeien binnen service of andere delen van het bedrijf, zoals account- of productmanagement.

Een goed pakket arbeidsvoorwaarden inclusief een lease auto naar keuze die ook beschikbaar is voor privégebruik, minimaal 27 vakantiedagen, een robuuste pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en vele andere voordelen. Een parttime dienstverband behoort ook tot de mogelijkheden.

Informatie

Videojet Technologies, Inc. is de wereldwijde leider in de productie van coderings-, druk- en markeerproducten. We spelen een cruciale rol om ervoor te zorgen dat eindgebruikers hun voedsel, drank en farmaceutische producten veilig kunnenconsumeren, en bieden technologische producten om variabele informatie af te drukken, zoals vervaldatums, batchnummers enz.

Videojet maakt deel uit van het Danaher-bedrijf (www.danaher.com), (http://%28www.danaher.com%29,) een markleider in industriële en medische apparaten. Het Danaher Business System biedt onbeperkte mogelijkheden om wereldwijd te groeien binnen Danaher en Videojet.

Om ervoor te zorgen dat we ieders perspectieven en ervaringen intergreren in ons bedrijf, discrimineren we nooit op basis van ras, kleur, religie, geslacht, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, nationale afkomst, afkomst, handicap, medische condities (inclusief genetische informatie), leeftijd, veteranenstatus of militaire status.

When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.

DirectEmployers