Danaher Jobs

Job Information

Danaher Corporation Inside Sales Representative in Leerdam, Netherlands

Inside Sales RepresentativeAbout the role

The Inside Sales Representative role is an outstanding opportunity to drive growth through current and new business opportunities. With the relevant training provided to learn about our products and industry, the objective is to strengthen incremental sales revenue growth with new and existing customers through the execution of projects and phone-based qualification activities and contribute to field sales productivity by providing leads for new sales opportunties.

The role-holder will connect with a dedicated sales team and pave the way for successful sales activities! A close collaboration with our local sales and service teams is a guarantee for success.

Our Core Values

At Danaher, we believe the Best Team Wins, and it is our conviction that diversity and inclusion create the best work environment for all and helps us uncover more powerful customer insights, ultimately creating an advantage in the markets we serve.

Innovation is key to our success and Kaizen is our way of life. Join a dynamic team with a high focus on continuous improvement, accelerating the pace of innovation through creativity and ground-breaking thinking, led by the outstandingly successful Danaher Business System.

When customers talk, we listen. Be part of a team that strives to provide the best possible Service to our customers.

Sounds like the place where you would like to work? We would love to have you join us!

Key Responsibilities Training will be provided so that you are able to:

  • Plan and conduct lead generation activities to acquire new customers

  • Partner with Sales and Service teams to identify new opportunities

  • Execute telemarketing campaigns to regain inactive and lost customers

  • Schedule Customer appointments for the Sales team

  • Taking care of the database and make sure the information is up to date

What we value

  • Energetic individual who has at least an MBO diploma and who is eager to learn

  • A customer focused approach with great communication skills and a good comprehension of the Dutch language

  • Effective prioritization and planning skills, well-structured approach and eye for detail

  • Experience in a related field is an advantage, however motivation, curiosity and relationship skills are equally and sometimes more relevant

We look for people with outstanding potential, as we know highest performing teams include people of a diverse set of backgrounds, perspectives, and life experiences and we are confident our training program will fill any skills gaps.

What we offer

We set our new hires up for success with a comprehensive onboarding plan which will contain a blend of in field and in office training. We ensure you work with a Manager who cares about you, your strengths and will help you to develop the best version of yourself!

This role will give you invaluable experience with our customers, giving the opportunity to progress within Marketing, Sales, Service or other parts of the business.

A competitive compensation package, at least 27 vacation days, a robust pension plan, disability insurance, working from home, flexible schedules and many other benefits come with the role.

About Us

Videojet Technologies, Inc. is the global leader in the manufacturing of coding, printing and marking products. We play a pivotal role in ensuring end users consume their food, beverage and pharmaceutical products safely, but providing high technology product to print variable information, such as expiration dates, batch numbers etc.

Videojet is part of Danaher corporation ( www.danaher.com ), an industry reference in industrial and medical devices, bringing the excellence of the Danaher Business System to our business and unlimited opportunities to move globally within Danaher and Videojet.

To ensure that we continue to incorporate everyone's perspectives and experience we never discriminate on the basis of race, color, religion, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, marital status, national origin, ancestry, disability, medical condition (including genetic information), age, veteran status or military status, denial of pregnancy disability leave or reasonable accommodation.

Inside Sales Representative

Over de functie

De rol van Inside Sales Teammate richt zich op het benutten van bestaande en nieuwe zakelijke kansen. Na relevante training over onze producten en branche, is het doel om de omzetgroei bij nieuwe en bestaande klanten te versterken door projecten uit te voeren en commerciele telefonische gesprekken met onze klanten te voeren. Je levert leads aan de buitendienst en indentificeert nieuwe kansen in de markt.

Je werkt nauw samen met een toegewijd verkoopteam en maakt de weg vrij voor succesvolle verkoopactiviteiten. Een nauwe samenwerking met onze lokale verkoop- en serviceteams is een garantie voor succes!

Onze kernwaarden

Bij Danaher geloven we dat het beste team wint, en het is onze overtuiging dat diversiteit en inclusiviteit de beste werkomgeving voor iedereen biedt en ons helpt om krachtigere klantinzichten te ontdekken, waardoor we uiteindelijk een voordeel creëren in de markten die we bedienen.

Innovatie is de sleutel tot ons succes en Kaizen is onze manier van leven. Het toetreden tot een dynamisch team met een hoge focus op continue verbetering, het versnellen van het tempo van innovatie door creativiteit en baanbrekend denken, wordt gestimuleerd door ons buitengewoon succesvolle Danaher Business System.

Als klanten praten dan luisteren we. Wordt lid van een team dat ernaar streeft om onze klanten de best mogelijke service te bieden.

Klinkt als de plek waar je zou willen werken? We zouden het leuk vinden als je bij ons komt!

Kern taken en verantwoordelijkhedenTraining wordt aangeboden zodat je in staat bent om:

  • Plan en voer activiteiten voor het genereren van leads uit om nieuwe klanten te werven

• Werk samen met verkoop- en serviceteam om nieuwe kansen te identificeren

• Voer telemarketingcampagnes uit om inactieve en verloren klanten terug te winnen

• Plan klantafspraken voor het verkoopteam

• Verzorgen van de database en zorgen dat de informatie up-to-date is

Wat wij waarderen

• Energiek persoon die minimaal een mbo-diploma heeft en leergierig is

• Een klantgerichte aanpak met goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal

• Uitstekende planningsvaardigheden, gestructureerde aanpak en oog voor detail

• Ervaring in een gerelateerd vakgebied is een pré, maar motivatie, nieuwsgierigheid en sociale vaardigheden van doorslaggevend belang

Overweeg om te solliciteren?. We zijn op zoek naar mensen met potentieel om door te groeien. We weten dat de best presterende teams mensen bevatten met verschillende achtergronden, inzichten en levenservaringen, en we zijn ervan overtuigd dat ons trainingsprogramma eventuele ontbrekende vaardigheden zal opvullen.

Wat we bieden

Nieuwe medewerkers stomen we klaar voor succes met een uitgebreid onboardingplan wat bestaat uit een mix van in het veld meelopen en training op kantoor. Wij zorgen ervoor dat je samenwerkt met een Manager die om je geeft en je zal helpen om de beste versie van jezelf te ontwikkelen!

Deze rol bied je waardevolle ervaring met onze producten en met onze klanten, waardoor je de mogelijkheid krijgt om te groeien binnen service of andere delen van het bedrijf, zoals account- of productmanagement.

Een goed pakket arbeidsvoorwaarden, minimaal 27 vakantiedagen, een robuuste pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en vele andere voordelen. Werken vanuit huis en flexibele uren zijn mogelijk.

Over ons

Videojet Technologies, Inc. is de wereldwijde leider in de productie van coderings-, druk- en markeerproducten. We spelen een cruciale rol om ervoor te zorgen dat eindgebruikers hun voedsel, drank en farmaceutische producten veilig kunnenconsumeren, en bieden technologische producten om variabele informatie af te drukken, zoals vervaldatums, batchnummers enz.

Videojet maakt deel uit van het Danaher-bedrijf (www.danaher.com), (http://%28www.danaher.com%29,) een markleider in industriële en medische apparaten. Het Danaher Business System biedt onbeperkte mogelijkheden om wereldwijd te groeien binnen Danaher en Videojet.

Om ervoor te zorgen dat we ieders perspectieven en ervaringen intergreren in ons bedrijf, discrimineren we nooit op basis van ras, kleur, religie, geslacht, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, nationale afkomst, afkomst, handicap, medische condities (inclusief genetische informatie), leeftijd, veteranenstatus of militaire status.

When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 69,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.

DirectEmployers