Danaher Jobs

Job Information

Danaher Corporation Calibration Technician in Solna, Sweden

Cepheid is a leading molecular diagnostics company that is dedicated to improving healthcare by developing, manufacturing, and marketing accurate yet easy-to-use molecular systems and tests. In our facilities in Solna / Sundbyberg we develop and manufacture diagnostics tests that improve patient outcome all over the world

The role means, among other things, that you plan and perform calibration and maintenance of instruments and equipment. In cases where calibration / maintenance is done by an external party, it is your responsibility to keep in touch with them and plan their work. You will be part of a team of 6 calibration technicians.

For this service, it is of the utmost importance that you are methodical, organizational, have a mind for details and are very careful. You are responsible, take a lot of your own responsibility, are self-sufficient, have a positive attitude and easy to collaborate with others. As we both read and write instructions in English and will be in contact with many external parties, it is very important that you master both Swedish and English fluently in both spoken and written languages. You may also need to contact colleagues in the US and France, both by mail and phone. You should also have very good computer experience with good knowledge in MS Office.

It is desirable if you have experience of working in a pharmaceutical or life science manufacturing company. You have at least upper secondary education, of which engineering or chemistry or similar is a merit. Experience with ISO / GMP-controlled quality systems is also something we value highly.

Minimum requirements:

  • High school degree (or equivalent experience) with 2-4 years of related work experience

The employment is covered by the Allochemical Collective Agreement. Start date is as soon as possible. We interview candidates on an ongoing basis and need your application as soon as possible.

Welcome with your resume and personal letter

Tjänsten innebär bland annat att du ska planera och utföra kalibrering och underhåll av instrument och maskiner. I de fall där kalibrering/underhåll görs av extern part är det ditt ansvar att ha kontakten med dem och planera deras arbete. Du kommer att vara en del av ett team på 6 stycken kalibreringstekniker.

För denna tjänst är det av yttersta vikt att du är metodisk, organisatorisk, har ett sinne för detaljer och är mycket noggrann. Du är ansvarsfull, tar mycket eget ansvar, är självgående, har en positiv attityd och lätt för att samarbeta med andra. Då vi både läser och skriver instruktioner på engelska och många externa parter som du kommer att ha kontakt med är engelskspråkiga är det mycket viktigt att du behärskar både svenska och engelska flytande i såväl tal som skrift. Du kan även komma att behöva ha kontakt med kollegor i USA och Frankrike, både per mail och telefon. Du ska också ha mycket god datorvana med bra kunskaper i MS Office.

Önskvärt är om du har erfarenhet av arbete i ett producerande företag inom läkemedel eller life science. Du har minst gymnasieutbildning varav teknik- eller kemiutbildning eller liknande är meriterande. Även erfarenhet av ISO/GMP-styrda kvalitetssystem är något vi värderar högt.

Anställningen omfattas av Allokemiska kollektivavtalet. Startdatum är så snart som möjligt. Vi intervjuar kandidater löpande och behöver din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med ditt CV och personliga brev

Danaher Corporation and all Danaher Companies are equal opportunity employers that evaluate qualified applicants without regard to race, color, national origin, religion, sex, age, marital status, disability, veteran status, sexual orientation, gender identity, or other characteristics protected by law. The “EEO is the Law” poster is available here (http://www.dol.gov/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) .

Operating Company: Cepheid

DirectEmployers