Danaher Jobs

Job Information

Danaher Corporation Environmental Specialist in Uppsala, Sweden

Bli en del av något helt livsavgörande

Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier.

På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.

Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.

Avdelningen för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) samverkar aktivt med övriga avdelningar inom verksamheten för att driva EHS-arbetet och intar rollen som aktivt konsultativt stöd. EHS-avdelningen ansvarar för att säkerställa att Site Uppsala efterlever verksamhetstillstånd och att lagar avseende arbetsmiljö och företagshälsovård efterlevs.

Arbetsuppgifter

 • Utforma framtida miljöstrategin för vår site i Uppsala

 • Koordinera och driva det dagliga arbetet inom yttre miljö framåt.

 • Planering, samordning, uppföljning och kommunikation av bolagets miljöarbete och föra dessa framåt enligt gällande och kommande lagstiftning.

 • Säkerställa att företaget följer gällande lagkrav och tillstånd

 • Stödja kollegor på EHS-avdelningen och övriga delar av företaget i både dagliga och strategiska miljöfrågor och projekt.

 • Utveckla rutiner och instruktioner för avdelningen och siten.

 • Sköta nyndighetskontakter

 • Agera bollplank och stöd i frågeställningar internt på EHS-avdelningen

 • Genomföra händelseutredningar.

 • Arbeta med ständiga förbättringar tillsammans med produktionen

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning inom kemi- eller miljöområdet

 • Yrkeserfarenhet av miljöfrågor, myndighetskontakt och svensk miljölagstiftning

 • Erfarenhet och kunskap kring miljölagstiftning, myndighetskontakter och tillståndsprocesser.

 • Erfarenhet från kemisk industri

 • Erfarenhet från industriutsläppsverksamheter och tolkning av BAT-föreskrifter

 • Kunskap om ledningssystem, egenkontrollprogram och miljösamordning i projekt.

Som person är du o rganiserad, strukturerad och en utmärkt problemlösare.

Du har en god förmåga att förklara och förankra beslut. Du är en god lyssnare och kommunikatör. Vidare har du lätt för att ta initiativ och klarar av att hantera frågeställningar med en hög grad av självständighet. Fu trivs i en föränderlig miljö med högt tempo och vill driva förändrings- och förenklingsarbete i samverkan med andra.

When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 80,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.

DirectEmployers