Danaher Jobs

Job Information

Danaher Corporation Account Manager (Wielkopolskie and Lubuskie) in Warszawa, Poland

WONDERING WHAT’S WITHIN DANAHER? TAKE A CLOSER LOOK.

At first glance, you’ll see Danaher’s scale. With $22.3B revenue, our 69,000 associates work across the globe at more than 25 unique operating companies within four platforms — life sciences, diagnostics, water quality, and product identification.

Career development is important to us - you’ll find associates who are as certain about their impact as they are about where they’re headed next. You’ll find the Danaher Business System, which makes everything possible. You’ll also see a company that investors trust—our culture of continuous improvement has helped us outperform the S&P 500 by more than 5,000% over the past 25 years.

We hope you’ll see yourself here, too. What you find at Danaher — and within yourself — might just change the world.

Who we are:

VIDEOJET TECHNOLOGIES is a global leader in Product Identification providing innovative coding and marking solutions that helps customers ensure product safety and improve their productivity.

Within your team

You will help customers to grow, with access to some of the most experienced marking and coding industry experts. After training and a tailored learning programme when you join, you will sell a range of Videojet coding and marking equipment to customers in the consumer-packaged goods, pharmaceutical, medical device, and industrial goods industries.

This job is a unique opportunity to:

Be the customer’s ally in times of need by listening to their needs and helping them improve their productivity, protect and grow their brands, and stay ahead of industry trends and regulations.

Within your role, you will:

 • Secure and grow revenue within your region by selling the Videojet product range to existing and new customers

 • Participate in regional/national trade shows and onsite equipment demonstrations at customers’ sites

 • Promote a variety of finance and service agreements to our customers

 • Lead sales activity through sales metrics using our CRM (SalesForce.com)

We are looking for a professional who is:

 • Self Motivated and Dedicated – to focus and direct their energy and efforts towards achieving success.

 • Ground-breaking Thinker – seeks problems and approaches work with innovation at the forefront of their mind.

 • Phenomenal Teammate – relationship savvy people who intentionally make connections with both internal partners and external contacts.

 • Customer-Oriented - builds dedication and trust through strong work ethics and customer-focused attitude

Our core values:

We empower creativity and unconventional thinking to help us uncover breakthrough solutions and accelerate the pace of innovation. We believe with conviction that diversity helps us uncover more powerful customer insights and ultimately creates a competitive advantage in the markets we serve. And we would love to have you on this journey with us! Apply today.

Our Shared Purpose (https://danaher.sharepoint.com/about/Pages/Shared-Purpose.aspx) – Helping Realize Life’s Potential – expresses our reason for being and the impact that every one of us at Danaher strives to have on the world. Our Core Values (https://danaher.sharepoint.com/about/Pages/Core-Values.aspx) define the fundamental beliefs that guide our actions. The Core Behaviours* enable our values and Shared Purpose, powered by DBS (https://danaher.sharepoint.com/dbs) as our proven system for achieving success at Danaher.

Your experience will include:

 • A proven record in Account Management

 • Ability to prioritise and work on both long- & short-term projects

 • Excellent listening skills and ability to understand and interpret customer needs and handle their expectations

 • Knowledge of a CRM (preferably SFDC) would be advantageous

 • Fluency in Polish, English is nice to have

Our benefits:

 • We offer you an attractive commission scheme as well as annual salary review

 • Company Pension Scheme

 • Income Protection & Life Assurance

 • Health Care

 • Enhanced Maternity & paternity pay

 • Employee Assistance Program (legal, financial, and counselling resources)

Our offer:

You will be part of a dynamic team in which there is a high focus on delivering results and continuous improvement, but also where having fun and teamwork is very important. It's a fast-paced environment, a consultative role, where you will get to partner with people to achieve their strategic business goals. You will work in a leading global company, with a manager who cares about you, your strengths and will help you to develop the best possible version of yourself. At Danaher, your potential is amplified. Our culture of continuous improvement defines who we are, drives our success, and translates to a career without limits for our team of 65,000 intellectually curious associates. Listen to our voices: https://jobs.danaher.com/global/en/our-difference.

Unsolicited assistanceWe do not accept unsolicited assistance from any headhunters or recruitment firms for any of our job openings. All resumes or profiles submitted by search firms to any employee at any of the Product Identification Platform companies, including Videojet Technologies, X-Rite/Pantone, Esko, Alltec-Foba, Laetus and Linx, in any form without a valid, signed search agreement in place for the specific position, will be deemed the sole property of the Operating Company. No fee will be paid in the event the candidate is hired by Operating Company as a result of the unsolicited referral.

Danaher Corporation and all Danaher Companies are equal opportunity employers that evaluate qualified applicants without regard to race, color, national origin, religion, sex, age, marital status, disability, veteran status, sexual orientation, gender identity, or other characteristics protected by law. The “EEO is the Law” poster is available here (http://www.dol.gov/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) .

Zastanawiasz się, co kryje DANAHER? Przyjrzyj się bliżej.

Na pierwszy rzut oka zobaczysz skalę Danahera. Z przychodami w wysokości 22,3 mld USD, naszych 69 000 współpracowników pracuje na całym świecie w ponad 25 unikalnych firmach operacyjnych w ramach czterech platform — nauk przyrodniczych, diagnostyki, jakości wody i identyfikacji produktów.

Rozwój kariery jest dla nas ważny — nasi współpracownicy są tak samo pewni swojego wpływu, jak i tego, dokąd zmierzają. Znajdziesz tutaj ciekawe narzędzie jakim jest System Biznesowy Danaher, który sprawia, że ​​wszystko jest możliwe. Zobaczysz również firmę, której ufają inwestorzy — nasza kultura ciągłego doskonalenia pomogła nam przewyższyć indeks S&P 500 o ponad 5000% w ciągu ostatnich 25 lat.

Mamy nadzieję, że Ty też będziesz mogła/mógł się tutaj odnaleźć. To, co znajdziesz w Danaher — i w sobie — może po prostu zmienić świat.

Kim jesteśmy:

VIDEOJET TECHNOLOGIES jest światowym liderem w dziedzinie identyfikacji produktów, dostarczającym innowacyjne rozwiązania w zakresie kodowania i znakowania, które pomagają klientom zapewnić bezpieczeństwo produktów i poprawić ich wydajność.

W Twoim zespole

Jesteśmy zgranym zespołem w wielu lokalizacjach, będziesz miał możliwość współpracy zarówno z zespołami lokalnymi, jak i regionalnymi, aby zapewnić sukces i wyniki jako zespół.

Ta praca to niepowtarzalna okazja do:

Bądź pierwszym kontaktem dla klientów, słuchając ich potrzeb by pomagać im poprawić produktywność, chronić i rozwijać marki oraz wyprzedzać trendy i trendy branżowe.

W ramach swojej roli będziesz:

 • Zabezpieczać i zwiększać przychody w swoim regionie (woj. wielkopolskie i woj. lubuskie) sprzedając gamę produktów Videojet obecnym i nowym klientom

 • Brać udział w regionalnych/ krajowych targach i pokazach sprzętu na miejscu u klientów

 • Promować różne opcje umów sprzedażowych i serwisowych wśród naszych klientów

 • Prowadzić sprzedaż poprzez metryki sprzedaży za pomocą naszego systemu CRM (SalesForce.com)

Poszukujemy profesjonalisty, który jest:

 • Zmotywowany i oddany – by skupić i skierować swoją energię oraz wysiłki na osiągnięcie celu

 • Ukierunkowany na szukanie rozwiązań – zauważa problemy, które skutecznie rozwiązuje w oparciu o innowacyjne myślenie

 • Graczem zespołowym – potrafi szybko nawiązywać relacje w zespole, partnerami wewnętrznymi oraz kontaktami zewnętrznymi

 • Zorientowany na klienta - buduje zaangażowanie i zaufanie poprzez silną etykę pracy i wsłuchiwanie się w potrzeby klienta

Nasze główne wartości:

W Danaher kierujemy się poczuciem zachwytu nad tym, co możemy stworzyć — i kim możemy się stać. Tutaj przyspieszysz swoją karierę, prowadząc innowacje, które poprawiają jakość życia. Będziesz ciężko pracować i podejmować ryzyko dzięki wskazówkom zaangażowanych liderów, potężnym narzędziom DBS i wsparciu globalnej organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj historie naszych współpracowników na naszym Blogu Kariery lub skontaktuj się z jednym z naszych rekruterów.

Nasz wspólny cel – pomoc w realizacji potencjału życia – wyraża nasz powód istnienia i wpływ, jaki każdy z nas w Danaher stara się wywrzeć na świat. Nasze podstawowe wartości określają podstawowe przekonania, które kierują naszymi działaniami. Podstawowe zachowania umożliwiają naszym wartościom i Wspólnym Celom, wspieranym przez DBS jako nasz sprawdzony system osiągania sukcesu w Danaher.

Bądź pierwszym kontaktem dla klientów, słuchając ich potrzeb by pomagać im poprawić produktywność, chronić i rozwijać marki oraz wyprzedzać trendy i trendy branżowe.

Twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe będzie obejmować:

 • Doświadczenie w sprzedaży zaawansowanych technologicznie rozwiązań poparte wynikami sprzedaży

 • Umiejętne nadawanie priorytetów i zarządzanie krótko oraz gługoterminowymi projekta,o

 • Doskonałe umiejętności wsłuchiwania się, rozumienia i interpretowania potrzeb klientów oraz sprostanie ich oczekiwaniom

 • Doświadczenie w pracy z systemem CRM (tutaj SFDC) będzie dodatkowym atutem

 • Język polski na poziomie natywnym, język angielski na poziomie komunikatywnym

Nasze benefity:

 • Atrakcyjny plan prowizyjny

 • PPK

 • Ubezpieczenie na życie

 • Opiekę medyczną

 • Płatny urlop macierzyński lub tacierzyński

 • Program Wsparcia Pracowników (wsparcie prawne, finansowe i doradcze)

Nasza oferta:

Będziesz częścią dynamicznego zespołu, w którym kładzie się duży nacisk na dostarczanie wyników i ciągłe doskonalenie, ale także gdzie dobra zabawa i praca zespołowa są bardzo ważne. To dynamiczne środowisko, rola konsultacyjna, w której możesz współpracować z ludźmi, aby osiągnąć ich strategiczne cele biznesowe. Będziesz pracować w wiodącej globalnej firmie, z menedżerem, który dba o Ciebie, Twoje mocne strony i pomoże Ci wypracować najlepszą możliwą wersję Ciebie. W Danaher zwiększa się Twój potencjał. Nasza kultura ciągłego doskonalenia określa, kim jesteśmy, napędza nasz sukces i przekłada się na karierę bez ograniczeń dla naszego zespołu 65 000 ciekawskich intelektualnie współpracowników. Posłuchaj naszych głosów: https://jobs.danaher.com/global/en/our-difference

Nieproszona pomoc

Nie przyjmujemy nieproszonej pomocy od jakichkolwiek headhunterów lub firm rekrutacyjnych na żadne z naszych ofert pracy. Wszystkie życiorysy lub profile przesłane przez firmy zajmujące się wyszukiwaniem dowolnemu pracownikowi dowolnej firmy zajmującej się platformą identyfikacji produktów, w tym Videojet Technologies, X-Rite/Pantone, Esko, Alltec-Foba, Laetus i Linx, w dowolnej formie bez ważnej, podpisanej umowy wyszukiwania obowiązujące na danym stanowisku, zostaną uznane za wyłączną własność Spółki Operacyjnej. W przypadku zatrudnienia kandydata przez Spółkę Operacyjną w wyniku niezamówionego skierowania, opłata nie zostanie wypłacona.

Korporacja Danaher i wszystkie Spółki Danaher są pracodawcami zapewniającymi równe szanse, którzy oceniają wykwalifikowanych kandydatów bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, religię, płeć, wiek, stan cywilny, niepełnosprawność, status weterana, orientację seksualną, tożsamość płciową lub inne cechy chronione prawem . Plakat „EEO is the Law” jest dostępny tutaj (here (http://www.dol.gov/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) ).

When you join us, you’ll also be joining Danaher’s global organization, where 80,000 people wake up every day determined to help our customers win. As an associate, you’ll try new things, work hard, and advance your skills with guidance from dedicated leaders, all with the support of powerful Danaher Business System (https://www.danaher.com/how-we-work/danaher-business-system) tools and the stability of a tested organization.At Danaher, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.

DirectEmployers